Liên Hệ Nissan Miền Tây

Liên Hệ NISSAN MIỀN TÂY

ĐẠI LÝ 3S ỦY QUYỀN CHÍNH HÃNG NISSAN VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 54, Kinh Dương Vương, Phường 13, Quận 6, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0938 357 929

Email: nisssanotosg@gmail.com  Website: nissanoto.com.vn